Arkitekt MNAL Fredrik Linge • Sigrid Juel – 901 77 679post@juellinge.noMandal • Norge

sigfreds logo

Egra

– en unik, stedstilpasset bolig utenfor Flekkefjord.

Egra 2, planskisse over innmaling 2kEgra, perspektiv boligen 2020

På Egra måtte det til nøye registreringer av det tilgjengelige arealet i terrenget og vurdering av hvordan boligen best kunne plasseres. Vi vurderte i fellesskap høydene og hvor man best kunne forsere "Besseggen" med en sammenkobling. Denne innmålingen av punkter og nivåer dannet helt konkret utgangspunktet for boligen som er bygget.

Boligen er delt opp i flere nivåer, som underbygger romlighetene for hvert rom, samtidig som det legger boligen så lavt og skånsomt som mulig i landskapet. Endeveggen i stua er ett stort glassfelt, som rammer inn utsikten og trekker vannet og landskapet inn i stua, kjøkkenet og spisestua. Ellers er vinduene i boligen plassert funksjonelt og estetisk innenfra og ut, så man får innrammet "malerier" av den smukke naturen utenfor som er i konstant forandring fra morgen til kveld, natt til dag og årstid til årstid.

"Midtgangen" som forbinder boligen og annekset er skånsomt plassert øverst i Besseggen. Den danner en veldefinert akse som også går helt gjennom begge bygningskroppene og har en ubrutt siktlinje ut i begge ender.


Annekset er utformet som kontrast til boligen og "midtgangen", mer tradisjonell utvendig og enklere innvendig. Denne huser ungdoms- og gjesteavdelingen, og kan i prinsippet fungere som en separat, kompakt bolig.

Egra, flyfoto 1Egra, flyfoto byggeperiode
Egra, fra vannetEgra, oversikt 1Egra, oversikt 2
Egra, boligen sett fra sidenEgra, boligen foranEgra, boligen mot utsikten
Egra, anneksetEgra, midtgangen moter boligen
Egra inne, stue 1Egra inne, kjk spisEgra inne, stue 2
Egra inne, midtgangen 2Egra inne, midtgangen 3
Egra inne, midtgangenEgra inne, midtgangen 4
Egra inne, gang kjk
sigfreds logo

Rekonstruksjon av en bevaringsverdig enebolig på Enrum i Kristiansand som ble totalskadet i brann. Iht. reguleringsbestemmelsene måtte den gjenoppbygges utvendig identisk med den tidligere boligen, og eierne ønsket også å gjenskape dens indre så godt det kunne la seg gjøre. Resultatet, synes vi, er et ganske unikt, nytt og gjennomført hus, hvor det til og med er lykkes å bevare store deler av den gamle hagen og enkelte viktige bygningsdeler gjennom byggeprosessen.

Prosjektet er et vellykket resultat av godt samarbeide både med byantikvar, tiltakshaver, forsikringsselskap og utførende, hvor til og med de minste detaljene har blitt gjenskapt.

Ravnedalsveien, ute hage 1
Ravnedalsveien, ute hage 2Ravnedalsveien, ute mot veien
Ravnedalsveien, ute inngangsparti
Ravnedalsveien, inne entré
Ravnedalsveien, inne entré kjkRavnedalsveien, inne kjk spis
Ravnedalsveien, inne spisestueRavnedalsveien, inne stue
Ravnedalsveien, inne loftsgangRavnedalsveien, inne loftsrom
Ravnedalsveien, inne brann 1Ravnedalsveien, inne brann 2
sigfreds logo

Om JUEL LINGE ARKITEKTUR ANS

Juel Linge Arkitektur ANS (tidl. Sigfred’s Tegnestue) er et lite arkitektkontor i Mandal (syd-Norge) som drives av arkitektene Sigrid Juel og Fredrik Linge, begge utdannet fra Arkitektskolen i Aarhus med spesialiseringer innen bygningskulturarv og møbeldesign.

Hovedarbeidsområdet vårt spenner både moderne og tradisjonell arkitektur i bolig-skala ned til møbeldesign og med en pasjon for vedvarende arkitektur, håndverk og detaljer.

Uansett prosjekt, så tar vi alltid utgangspunkt i hvert steds unike forutsetninger når vi tegner, planlegger og utfomer, for å skape bevisst tilpassede, vedvarende og gode boliger. Det er grunnleggende viktig for oss å bidra til en økt levetid og -bokvalitet for nye boliger gjennom bl.a. å legge til rette for byggteknisk holdbare løsninger og bruk av reparerbare og miljøvennlige materialer, i tillegg til effektive og velfungerende planløsninger.


Gjennom bl.a. Egra-prosjektet har vi fått brynet oss spesielt på detaljert terrengtilpasning og bruk av den konkrete tomta som formgiver av bygningen. Dette har vi lært oss nye verktøy gjennom, fått gode erfaringer fra og utvikler vi videre i pågående og fremtidige prosjekter.

KONTAKT

Juel Linge Arkitektur ANS
v/Fredrik Linge Nygaard & Sigrid Juel Jensen

E-POST

hei@juellinge.no

TELEFON

+47 901 77 679

INSTAGRAM

juellinge

PINTEREST

@juellinge

ADRESSE

Tørris Christensens gate 11
4514 Mandal 

FORETAKSOPPLYSNINGER

JUEL LINGE ARKITEKTUR ANS
931 152 114 mva